Dub 6, 2024 | Jeden svět

Jeden svět 2024 – přehled besed pro veřejnost

V rámci programu pro veřejnost promítneme v Kulturním domě Nové Město na Moravě od čtvrtka 11. do neděle 14. dubna 2024 celkem šest filmů. Ke čtyřem z nich jsme připravili besedy a panelové diskuze s odborníky na dané téma.

čtvrtek 11/4 v 19.00

Bílý anděl / White Angel – The End of Marinka

+ BESEDA s Irynou Zabiiaka, ukrajinskou překladatelkou a aktivistkou

Ve čtvrtek 11. dubna v 19:00 zahajujeme Jeden svět pro veřejnost promítáním německého snímku Bílý anděl. Po dobu několika měsíců zachycuje Vasylova kamera na jeho helmě záběry, které jsou důkazem válečných zločinů. Dokument kombinující syrový materiál natočený ukrajinským policistou Vasylem a profesionálně pořízené rozhovory s „protagonisty“ Vasylových záběrů autenticky (a přece ne drasticky!) zprostředkovává žitou zkušenost války, která je tak blízko.

Po filmu proběhne moderovaná beseda s Irynou Zabiiaka, ukrajinskou překladatelkou a aktivistkou. Je dlouhodobě aktivní v oblasti kulturního propojování mezi Českou republikou a Ukrajinou. Vedle překladů současné literatury se zabývala pořádáním kulturních a společenských akcí. Působí v Ukrajinské iniciativě jižní Moravy (provozuje Ukrajinské centrum v Brně) a Ukrajinském kulturně-vzdělávacím centru v Brně (provozuje ukrajinskou sobotní školu). V rozhovoru se Zdenkou Sokolíčkovou promluví o naději, která i ve zdánlivě bezvýchodné situaci přežívá, a bude prostor na otázky z publika.

pátek 12/4 v 19.00

Pingpongová rodina / Ping Pong Family

+ PANELOVÁ DISKUZE s Marcelou Strakovou, manažerkou kulturních institucí a Martinem Nawrathem, facilitátorem a terapeutem

V pátek 12. dubna promítáme dopoledne pro střední školy a večer od 19:00 pro veřejnost skvělý norský film Pingpongová rodina. Skupina lidí různého původu se pravidelně setkává na náměstí Schous plass v Oslu, kde hrají stolní tenis. Skrze společnou vášeň ke sportu překonávají jazykové bariéry a sociální rozdíly. Pestrá komunita funguje jako rodina, která spolu prožívá každodennost i důležité životní mezníky. Protože však někteří ze skupiny mají liberální názor na konzumaci alkoholu a drog, hrozí, že město stoly odstraní. Film o pospolitosti otevírá otázku, zda jsou veřejná prostranství otevřená všem stejně bez rozdílu.

Z Norska je to k nám daleko, a tak na besedu po filmu zveme v pátek 12. dubna filmového tvůrce Åsmunda Hasliho jen virtuálně. Åsmund Hasli vystudoval kameru na Norské filmové škole a spolupracoval s několika předními norskými režiséry na hraných i dokumentárních filmech. Pingpongová rodina je jeho debutový film v roli režiséra. Snad technologie neselžou, jeden nikdy neví. Beseda bude v angličtině, konsekutivně tlumočená do češtiny.

Po projekci filmu Pingpongová rodina v pátek 12. dubna pro vás kromě online rozhovoru s režisérem pořádáme také panelovou diskusi. Naše pozvání přijal Martin Nawrath, terapeut a facilitátor. Vedle terapeutické práce má dlouholeté zkušenosti s facilitací pro obce, města, komunity a vzdělávací instituce. Je spoluzakladatelem Klidem – Institutu pro ekoterapii. Do panelu zasedne také Marcela Straková, kulturní manažerka a teoretička. Působila na Ministerstvu kultury, v Národním divadle, Národní galerii a v dalších kulturních institucích v ČR i zahraničí. Je expertkou na rozvoj publika, působí v komunitní zahradě Prazelenina. Konzultuje kulturní a participativní komunitní projekty, které se snaží uvést v život v místech, která ji osloví. Otázky, jimž se na besedě budeme věnovat, jsou: Jak pomoci utváření a oživování veřejného prostoru? Jaký typ aktivit je vhodné podporovat, aby se bouraly bariéry mezi lidmi? Kde má obec zasahovat a kde má naopak dát prostor kreativitě a spontaneitě lidí? Jaké místo mají ve veřejném prostoru lidé se závislostmi či jinými sociálně-ekonomickými obtížemi a co by se v tomto ohledu mělo změnit? Začneme hned po promítání cca ve 20:00, večer skončí po online besedě s režisérem Åsmundem Haslim cca ve 21:30.

sobota 13/4 v 16.00

Proti větru / Tack

+ PANELOVÁ DISKUZE s Petrou Petrů, advokátkou obětí sexuálního násilí a Dagmar Krišovou, metodičkou sexuální výchovy

Věnovat se vrcholově sportu znamená odmala cestovat bez rodičů, jen se svým trenérem a týmem. Této křehké situace zneužil trenér řecké sportovkyně Amalíji, jež se po otevřené zpovědi olympijské vítězky Sofie Bekatorou také odváží promluvit. Člověk, kterému důvěřovala, ji poprvé znásilnil v jejích jedenácti letech. Dokument sleduje soudní proces, při němž je Amalíja soustavně ponižována a její obvinění bagatelizována ve snaze zdiskreditovat její výpověď i úspěšnou sportovní kariéru. Snímek, jehož téma je velice aktuální i pro české prostředí, sportovní i obecně celospolečenské, promítáme v sobotu 13. dubna od 16:00.

Po projekci proběhne odborný panel včetně prostoru pro diskusi s publikem. Téma sexuálního násilí a zápasu o uznání práv obětí hýbe také Českou republikou. Nově definujeme znásilnění v zákoně, velké diskuse nedávno vyvolal brněnský případ mírného rozsudku v případu zneužívání nezletilé. #MeToo se dotýká politiky, umění i akademické sféry. Profesionálního sportu, který je kulisami filmu Proti větru, zatím spíš méně nebo vůbec.

Do panelové diskuse přijaly pozvání dvě odbornice. Dagmar Krišová je lektorka a metodička sexuální výchovy. Působí ve spolku Konsent, který se věnuje prevenci sexuálního násilí, a na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Je spoluautorkou knihy Děti to chtěj vědět taky a řady metodik k výuce sexuální výchovy. Petra Petrů je advokátka a mediátorka. V rámci své advokátní praxe zastupuje často oběti trestných činů, zejména oběti domácího a sexuálního násilí. Dříve učila na gymnáziu. Se školstvím zůstává v kontaktu i v současné době, zajímá se o školní mediaci a osvětové a vzdělávací programy pro školy i veřejnost. 

neděle 14/4 v 16.30

Domov Chagrin Valley / Chagrin Valley

+ PANELOVÁ DISKUZE s odborníky na sociální práci Matějem Lejsalem, Ladou Žertovou a Petrou Stávkovou

Zajímá vás téma stárnutí a ztráty paměti? Máte mezi svými blízkými člověka s demencí? Chcete lépe pochopit, v jaké realitě žijí budoucí klienti novoměstského Domova Pomněnka? Přijďte na film Domov Chagrin Valley. Vypadá to tu jako na americkém předměstí 50. let minulého století. Obyvatelé Chagrin Valley, zařízení pro seniory a seniorky s demencí, vysedávají na předzahrádkách svých pomyslných domovů a scházejí se na náměstí, nad nímž nikdy nezapadá slunce. Film, kromě mizejících duševních světů, zaznamenává i tvrdou práci zaměstnanců a zaměstnankyň, často ze sociálně vyloučených poměrů. Obyvatelstvo Chagrin Valley společně tvoří svět, v němž se jedni hrouží hlouběji do minulosti, zatímco druzí s nadějí sní o lepší budoucnosti. Film promítáme v sobotu 13. dubna od 16:30 hodin.

Po projekci filmu Domov Chagrin Valley, který jistě v diváctvu zanechá silný dojem, pro vás od cca 17:30 pořádáme odbornou panelovou diskusi. Těšte se na tři lidi z oboru: Matěj Lejsal vystudoval management na VŠE v Praze a sociální práci na Univerzitě Karlově. Na UK dodnes přednáší sociální politiku a také působí jako vědecký pracovník na Fakultě humanitních studií. V neziskové organizaci Sue Ryder, která provozuje renomovaný pražský domov pro seniory, pracuje už dvacet let, od roku 2006 jako ředitel. Petra Stávková působí jako sociální pracovnice v Poradně Svítání pro pečující a pozůstalé a jako vedoucí Centra denních služeb Brno. Ve své profesi se setkává s rodinami, které pečují o lidi se syndromem demence nebo se ocitli na konci života. Pracovala v Masarykově onkologickém ústavu a Hospici Sv. Alžběty v Brně. Lada Žertová pracuje v brněnské Diakonii ČCE, původně jako vedoucí chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním, nyní jako vedoucí Kontaktního místa České alzheimerovské společnosti. Věnuje se osobám, které onemocněly demencí, a pomáhá také těm, které o ně pečují. Besedu moderuje Petr Hladík, který se angažuje v novoměstském projektu Domov Pomněnka. 

Kompletní přehled programu pro veřejnost v Novém Městě na Moravě si můžete prohléhnout na stránce Jeden svět 2024 – NMnM program.

Kromě výše uvedených filmů a besed obsahuje ještě:

sobota 13. dubna 2024 v 19:00
Kos v ostružiní / Blackbird Blackbird Blackberry
fikční gruzínsko-švýcarský film, režie Elene Naveriani / 2023 / 110 min.

neděle 14. dubna 2024 v 19:00
Tady Havel, slyšíte mě? / Havel Speaking, Can You Hear Me?
dokument z posledních tří let života Václava Havla, režie Petr Jančárek / 2023 / 87 min.

Vstupné na projekce:

Základní vstupné – 100 Kč / 1 film
Senioři + studenti – 70 Kč / 1 film
Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají slevu 50%, doprovod zdarma. Slevu na vstupném žádejte na pokladně.

Od středy 10. do pátku 12. dubna probíhají v dopoledních hodinách projekce a besedy pro žáky základních a středních škol.

Festival Jeden svět se v roce 2024 koná ve 48 městech, kompletní program a informace o oceněných filmech najdete na stránkách festivalu www.jedensvet.cz.